Doelstelling IK BIN PRO

Doelstelling en effecten

Het praktijkonderwijs en haar leerlingen hebben te kampen met hardnekkige stigma’s en vooroordelen, waardoor de jongeren afkomstig van het praktijkonderwijs in Fryslân niet optimaal kunnen participeren in de Friese samenleving en de aansluiting met de Friese samenleving missen. Zelfbewustzijn, eigenwaarde en zelfredzaamheid kweken is in het geval van deze leerlingen een groot goed, groter dan een voldoende op bijvoorbeeld het vak rekenen. En dat is nou juist de grote uitdaging waar het hedendaagse praktijkonderwijs voor staat. Het laagste niveau middelbaar onderwijs heeft te maken met een maatschappelijk gevormd beeld dat veel kinderen al voor hun eerste schooldag belemmert in het ontwikkelen van een gezond zelfbeeld en het gevoel er te mogen zijn en hun dromen na te jagen. Al vanaf dag één na de aanmelding voor de school staan de leerlingen met 0-1 achter en begint het tegen de stroom inroeien om toch iets moois van hun leven te maken.

Door deze leerlingen uit de negativiteit en anonimiteit te halen krijgen zij een betere kans op betaald werk waardoor zij de aansluiting niet missen maar juist kunnen deelnemen aan de maatschappij. Werkgevers en andere organisaties helpen hen eerder aan betaald werk of starten initiatieven om hen hierbij te helpen. Hierdoor kunnen leerlingen afkomstig van het praktijkonderwijs zichzelf na hun schoolloopbaan in onderhoud voorzien, ontwikkelen zij zich als mens en bouwen een sociaal netwerk op.

Borging van de projectresultaten

De samenwerkende Friese scholen willen voorkomen dat de investering in tijd en geld die gedaan wordt, verloren gaat. Met het inbedden (verankeren) van bovengenoemde aanpak in ons onderwijscurriculum en de (digitale) schoolomgeving gaan we zorgen voor langdurig rendement.