Over IK BIN PRO

TV serie bij Omrop Fryslân

Het belangrijkste projectonderdeel is de TV documentaireserie 'IK BIN PRO', gemaakt door Vanderschaaf Film en uitgezonden door Omrop Fryslân. In de serie ‘IK BIN PRO’ loopt presentator Raynaud Ritsma bijna een jaar lang mee op drie Friese scholen voor praktijkonderwijs, om eens achter het stigma van ‘moeilijk lerende kinderen zonder toekomstperspectief’ te kijken. In ‘IK BIN PRO’ wordt het verhaal geschetst van het stigma waar de kinderen last van hebben. Er wordt een stempel op die kinderen gedrukt, maar dit stempel is niet terecht. De kijker krijgt in 12 tv-afleveringen een uniek beeld van de ontwikkeling, worstelingen en successen van de leerlingen. 

Werkportretten van oud leerlingen

Naast de serie wordt YouTube content ontwikkeld, bestaande uit een aantal korte portretten over oud-leerlingen van het praktijkonderwijs. Hierin komen oud-leerlingen aan het woord en verdiepen we ons in het beroep dat ze uitoefenen. Van caissière tot hovenier bij SW Empatec. Met deze portretten richten we ons qua platform en stijl op de praktijkleerlingen zelf. We geven hen inzicht en inspireren hen mogelijk voor toekomstige beroepen. Zo kunnen zoveel mogelijk leerlingen, scholen en werkgevers hier op korte termijn al hun voordeel mee doen.

Het beschrijven van goede voorbeeld werkportretten gaan we integreren in het Friese praktijkonderwijs. Het maken van werkportretten is geen eenmalige momentopname, maar een continu proces. Ook de komende jaren gaan PRO-leerlingen zelf werkportretten maken van oud-leerlingen.

Website

De website ikbenpro.com is het online platform waarop de serie maar ook werk- en zelfgemaakte portretten van (oud)leerlingen worden geplaatst. Dit online platform wordt toegankelijk voor leerlingen, leraren, ouders en bedrijven en moet een verbindende factor tussen de verschillende partijen worden.

Themadagen

Elke school houdt jaarlijks themadagen, waarop leerlingen werkportretten en beroepen gaan bespreken. Tijdens de lessen Sociale Vaardigheden gaan we met behulp van de tv- documentaireserie en werkportretten discussies met de leerlingen voeren over imago en participatiekansen. 

Kennismakingsavond stagegevers

Elke school organiseert jaarlijks een kennismakingavond voor bedrijven. Op deze avonden worden de werkportretten aan stagegevers getoond. Zij gaan de werk-kwaliteiten en mogelijkheden zien van praktijkonderwijsleerlingen: trouw aan werkgevers, kundig met de handen, betrokken, goed in repeterend werk, etc. Deze kennismakingsavonden dragen ook bij aan het onderhouden van duurzame (samenwerkings)relaties tussen het Friese praktijkonderwijs en het regionale bedrijfsleven.