Contactgegevens

De Projectleider

Alle praktijkscholen in Fryslân werken mee aan dit project, en hebben voor het project IK BIN PRO een projectleider aangesteld. Voor vragen of publiciteit, neem contact op met:

Dirk Kooistra
admin@prodokkum.nl
0519-294137Regio indeling Provincie Friesland


Regio

Gemeenten

Scholen

Noord-Oost

Ameland, Dantumadeel, Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen,  Tytsjerksteradiel, Schiermonnikoog

- Pro Dokkum Praktijkonderwijs (Dokkum)

West

Harlingen, Waadhoeke, Sudwest-Fryslân, De Fryske Marren, Vlieland, Terschelling

- De Diken (Sneek)

Midden

Leeuwarden

- CSG Comenius (Leeuwarden)
- Piter Jelles de Brêge (Leeuwarden) 

Zuid-Oost

Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland, Heerenveen

- Sevenwolden Compagnie (Heerenveen)
- De Ring CSG Liudger (Drachten)
- Singelland de Venen (Drachten)

Contactgegevens voor stage

Het belangrijkste werkervaringsinstrument voor de arbeidstoeleiding van leerlingen binnen het praktijkonderwijs zijn de (externe) stages. Een stage is voor een PRO-leerling een verplicht onderdeel van de opleiding en kan een paar weken tot een jaar duren. Met een stage doet de leerling werkervaring op door enkele dagen in de week in de praktijk fulltime aan de slag te gaan bij uw bedrijf.

Wilt u een stagiair een stageplaats geven of wilt u nadere informatie, neem dan contact op met een lokale school: 


CSG Comenius

Adres
Robert Kochstraat 6
8921VX Leeuwarden

Stagecoördinator
De heer M. Jepkema

Contact
m.jepkema@cvo-nf.nl
058-2347670


Piter Jelles de Brêge

Adres
Egelantierstraat 886
8924EP Leeuwarden

Stagebegeleider
De heer E. Post

Contact
epost@pj.nl
058-8801250


Sevenwolden Compagnie

Adres
Buitenbaan 3
8441HB Heerenveen

Stagebegeleider
Mevrouw R. Ruiten

Contact
rj.ruiten@sevenwolden.nl
0513-654155


De Diken

Adres
Simmerdyk 1a
8601ZP Sneek

Stagebegeleider
Mevrouw A. Slippens

Contact
aslippens@dediken.nl
0515-859801


Singelland de Venen

Adres
De Ring 4
9202NW Drachten

Stagecoördinator
De heer B.J. de Ruiter

Contact
b.deruijter@singelland.nl
0512-517624


De Ring CSG Liudger

Adres
De Ring 6
9202NW Drachten

Stagebegeleider
De heer B. Agema

Contact
b.agema@csgliudger.nl
0512-513826


PRO Dokkum

Adres
Birdaarderstraatweg 82
9101PK Dokkum

Stagebegeleiders
Dhr. M. de Vries
Dhr. A. Schaafsma

Contact
stage@prodokkum.nl
0519-294137 Websites Friese scholen voor praktijkonderwijs

www.csg-comenius.nl/locaties/zamenhof

www.piterjelles.nl/debrege

www.sevenwolden.nl/onsonderwijs/praktijkonderwijs

www.dediken.nl

www.singelland.nl/de-venen

www.csgliudger.nl/locaties/de-ring

www.prodokkum.nl

Contactformulier